IT, MT och digitalisering

Område IT, MT och digitalisering arbetar länsövergripande och har i uppdrag att vara stöd för Region Västernorrlands samtliga verksamheter.

IT ansvarar för tjänster inom IT-strategi, infrastruktur, drift, support, systemförvaltning och telefoni.

Läs mer om verksamhet IT.

Medicinsk teknik är ansvarig för drift och underhåll av medicinteknisk utrustning inom Region Västernorrland.

Läs mer om verksamhet MT.

Digitalisering och verksamhetsutvecklings ansvarsområde är bland annat att stötta regionens verksamheter i att jobba med just digitalisering och verksamhetsutveckling.

Läs mer om Verksamhet Digitalisering och verksamhetsutveckling.

Kontaktinformation

Anette Hägglund Sundin, områdesdirektör för IT, MT och digitalisering
anette.hagglund.sundin@rvn.se

Markus Olsson, verksamhetschef IT
markus.olsson1@rvn.se

Martin Bylund, verksamhetschef Medicinsk teknik
martin.bylund@rvn.se

Jonas Bylund, verksamhetschef Digitalisering och verksamhetsutveckling
jonas.bylund@rvn.se


Tillbaka till toppen