Område IT, MT och digitalisering

IT, MT och digitalisering arbetar länsövergripande och har i uppdrag att vara stöd för Region Västernorrlands samtliga verksamheter.

IT:s övergripande mål

Avdelningen ansvarar för tjänster inom IT-strategi, infrastruktur, drift, support, systemförvaltning och telefoni. IT-avdelningens övergripande mål är att säkerställa hög kvalitet och säkerhet inom alla IT-tjänster samt att samordna och leda IT-utveckling i linje med verksamhetens behov.

Till mer information IT

MT:s övergripande mål

MT ska stödja verksamheter inom vården genom att:

  • upprätthålla en god funktion på medicinteknisk utrustning med god säkerhet för patienter och personal till lägsta möjliga totalkostnad.

Med det menar vi att den medicintekniska utrustningen ska fungera med god tillgänglighet. Detta för att minimera behovet av reservutrustningar, undvika att patienter behöver vänta eller skickas hem och undvika att utrustning behöver bytas i förtid. Med andra ord, arbeta för en god totalekonomi.

Till mer information MT

Kontaktinformation

Anette Hägglund Sundin, områdesdirektör för IT, MT och digitalisering
anette.hagglund.sundin@rvn.se

Markus Olsson, verksamhetschef IT
markus.olsson1@rvn.se

Martin Bylund, verksamhetschef Medicinsk teknik
martin.bylund@rvn.se


Tillbaka till toppen