IT, MT och digitalisering

IT, MT och digitalisering arbetar länsövergripande och har i uppdrag att vara stöd för Region Västernorlands samtliga verksamheter.

IT

Avdelningen ansvarar för  tjänster inom IT-strategi, infrastruktur, drift, support, systemförvaltning och telefoni.

IT-avdelningens övergripande mål

IT-avdelningens övergripande mål är att säkerställa hög kvalitet och säkerhet inom alla IT-tjänster samt att samordna och leda IT-utveckling i linje med verksamhetens behov.

Medicintekniska verksamheten (MT)

Medicintekniska verksamheten (MT) ansvarar för drift och underhåll av medicinteknisk utrustning inom Region Västernorrland.

Utrustningen finns oftast i patientnära miljö och omfattar infusionspumpar, hjärtövervakningsutrustning, ventilatorer, dialysapparater och röntgenutrustning med mera.

Enheten är certifierad enligt ISO 9001:2015.

MT:s övergripande mål

MT ska stödja verksamheter inom vården genom att:

  • upprätthålla en god funktion på medicinteknisk utrustning med god säkerhet för patienter och personal till lägsta möjliga totalkostnad.

Med det menar vi att den medicintekniska utrustningen ska fungera med god tillgänglighet. Detta för att minimera behovet av reservutrustningar, undvika att patienter behöver vänta eller skickas hem och undvika att utrustning behöver bytas i förtid. Med andra ord, arbeta för en god totalekonomi.

Kontaktinformation

Anette Hägglund Sundin, verksamhetschef för IT, MT och digitalisering
E-postadress: anette.hagglund.sundin@rvn.se

Sven-Göran Öhlén, verksamhetschef, Medicinsk teknik
Telefonnummer: 060-18 17 06
E-postadress: sven.goran.ohlen@rvn.se


Tillbaka till toppen