Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Ekonomi och Planering

Område Ekonomi och planering innefattar verksamheterna Ekonomi och samordning samt Inköp och upphandling. Dessa utgör stödfunktioner till organisationens verksamheter, ledningen och den politiska processen. Detta innefattar att vara funktionsansvarig för de ekonomiska processerna i regionen som budget, planering, redovisning och uppföljning. Vidare ingår ansvaret för inköps- och upphandlingsarbetet samt e-handel.

Ekonomidirektör
Lars Halén
0611-802 31
070-348 09 29

Budgetchef
Bengt Einarsson 
0611-802 52
070-230 60 73

Redovisningschef
Cecilia Vigren
0611-802 48
073-274 25 70

Controller 
Lena Omling Nylén
0611-803 89
070-364 70 34

Administratör
Inga-Lill Dahlbäck-Sjöström
0611-801 50
070-191 68 02