Kron- och brokonstruktioner

Det finns många anledningar till tandförluster. Det kan bland annat bero på stora kariesangrepp, sköra tänder som spruckit eller tandlossning. Många upplever att det blir svårare att le och prata som vanligt. Tuggfunktionen försämras. Det finns flera olika sätt att lösa dessa problem.

Krona

Om en tand blivit så skadad att det inte går att laga den med en vanlig fyllning, kan man låta göra en krona. Det innebär att tanden slipas till för att ge plats åt kronmaterialet. Du och din tandläkare bestämmer lämplig färg på tanden. Därefter tas ett avtryck som skickas till en tandtekniker.

Teknikern framställer en modell. På denna görs en krona som till färg och form stämmer med dina tänder i övrigt. Den kan tillverkas av olika material. De vanligaste är porslin/guld, porslin/titan eller helkeramiska material. Om allt passar vid provningen hos tandläkaren, sätts kronan fast med hjälp av ett tandcement.

Behandlingen kräver flera besök och du får en plastkrona som skydd under tiden. Om den skadade tanden har mist en stor del av tandkronan och är rotfylld, kan man fästa ett stift i roten. Kronan fäster man sedan på pelaren, det vill säga den övre delen av stiftet. Stiftet gjuts av tandteknikern i guld eller titan. Tandläkaren kan i vissa fall själv tillverka ett stift. Då görs det vanligen i ett kolfiberförstärkt material.

Bro

Om en eller flera tänder saknas kan man ersätta dessa med en bro. De närliggande tänderna används då som stöd och fäste för bron. Stödtänderna slipas till på liknande sätt som när man gör en krona. En tandtekniker framställer bron efter tandläkarens anvisningar. Den kan omfatta allt från 2 upp till 14 tänder, det vill säga en hel käke. Materialet som den tillverkas i är detsamma som för en enstaka krona, porslin/guld, porslin/titan eller helkeramiska material.

Skötsel

För att en krona eller en bro ska fungera så lång tid som möjligt, krävs det att du är noga med din munhygien. Det gäller i lika hög grad under själva behandlingen som när allt är klart. Vår tandvårdspersonal visar dig gärna hur du ska få riktigt rent. Du får också hjälp med att ta fram de hygieniska hjälpmedel som passar din mun, tänder och tandersättningar bäst.


Tillbaka till toppen