Skalfasader och porslinsinlägg

Tänder med störande missfärgningar, mellanrum, ojämnheter eller fula fyllningar kan du få hjälp med. Skalfasader eller porslinsinlägg kan ge avsevärda estetiska förbättringar. Skalfasader görs i regel på framtänder och porslinsinlägg på tuggtänder.

Skalfasader

En skalfasad är en ersättning för en skadad eller missfärgad del av emaljen på framsidan av en tand. Den görs oftast i porslin och kan vara en ersättning för en avslagen bit av en tand. Med hjälp av en fasad kan man också bredda en framtand för att fylla ut ett störande mellanrum.

Hur gör man?

Tandläkaren börjar med att ta bort eventuellt skadad emalj och formar tandytan genom en lätt slipning. Strävan är att fasaden ska täcka till exempel en missfärgning och vara så tunn som möjligt. En passande färg provas ut. Ett avtryck tas och sänds till en tandtekniker, som framställer fasaden. Efter provning kan fasaden "klistras" fast på tanden.

Porslinsinlägg

Porslinsinlägg eller keramiska inlägg görs på tänder längre in i munnen. De ersätter ofta en större kariesskadad del av en tand eller stora och fula fyllningar.

Ett porslinsinlägg har stora likheter med en riktig tand, både till färg och form. Inlägget kan med speciella metoder tillverkas av tandläkaren själv, men vanligen framställs det i samarbete med en tandtekniker. Fastsättningen av inlägget utgör ett viktigt moment och utförs noggrant med en särskild teknik.

Skötsel

Du ska naturligtvis sköta din dagliga munhygien precis lika noggrant som du brukar. Glöm inte att göra rent mellan tänderna.


Tillbaka till toppen