Trauma - olycksfallsskade tänder

Det är lätt att få skador på mun och tänder

Beroende på hur omfattande skadan är kan den vara mer eller mindre komplicerad att åtgärda. Tänder kan lossna. En större eller mindre del av tanden kan gå av. Ibland händer det även att man får skador på tandrot och käkben.

Helt utslagen tand - vad gör du?

Om tanden är avslagen eller lös ska du snarast kontakta din tandläkare. Och det är faktiskt så, att om tanden är helt utslagen kan du ofta rädda den. Förutsättningen är att du vet hur du ska göra.

  1. Om tanden är nedsmutsad - skölj den försiktigt i vanligt vatten. Undvik att beröra själva roten.
  2. Om du kan - försök sätta tillbaka den på sin plats.
  3. Om det inte lyckas - lägg den under tungan eller i mjölk. Det är nämligen mycket viktigt att hålla tanden fuktig.
  4. Kontakta oss så fort som möjligt. Ju tidigare du kommer till oss, desto större chans att tanden kan räddas.

Mjölktänder

Försök däremot aldrig att sätta tillbaka en mjölktand! Då kan du skada den nya tanden som är på väg upp.

Vad gör vi?

Vi gör en ordentlig undersökning med bland annat röntgenbildstagning för att se om skadan även omfattar tandrot och käkben. Vi testar också att tanden reagerar normalt. En avslagen tandflisa kan klistras fast igen. Om inte, kan den ersättas med en plastfyllning eller med en delkrona av porslin. Rörliga tänder kan behöva stabiliseras under läkningsperioden.

Att tänka på

Oavsett om du slagit av ett hörn på tanden eller om den varit helt utslagen är det viktigt att göra en noggrann uppföljning hos din tandläkare. Och du - barn och ungdomar har avgiftsfri tandvård till och med 19 års ålder.

Vid skador på mun och tänder ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag!


Tillbaka till toppen