Nackdrag

Vad är ett nackdrag?

Det är en typ av tandställning som med hjälp av ett elastiskt band runt nacken flyttar tänder i överkäken. Nackdraget kallas också extraoralt drag. Det består av två sammanlödda metallbågar. Den ena bågen har du inuti munnen, den andra löper utanför munnen längs kinderna.

Hur sitter det fast?

På två tänder som ska flyttas - vanligtvis sexårständerna i överkäken - fäster man en metallring (band) som har små rör på utsidan. Den inre bågen sätts in i dessa rör. På den yttre bågen, som slutar i en hake, kan det elastiska bandet fästas. Banden sitter fast, men bågen är avtagbar.

Hur fungerar det?

Nackdraget används till att flytta tänder, men kan också påverka överkäkens tillväxt. Det kombineras ofta med en fastsittande tandställning. Bäst effekt blir det om du använder ditt nackdrag sammantaget minst 12 timmar per dygn. Det ska därför sitta på plats hela natten och några timmar på dagen.

Hur känns det?

I början av behandlingen kan de tänder som nackdraget sitter fästade vid kännas ömma och till och med något rörliga, särskilt på morgonen. Det är normalt och brukar gå över efter en tid.

Att tänka på

Metallbanden kan lossna ibland. Det beror på att kraften från nackdraget är relativt stor. För att minska risken att ett band lossnar, ska du vara försiktig när du tar av eller sätter in bågen. Undvik också att tugga på hårda och sega saker.

Om något band lossnar ska du genast kontakta oss. Att flytta tänder är nämligen som att knuffa en kärra uppför en backe. Släpper man efter i fel läge förloras det man uppnått. Det är alltså viktigt att ett band som lossnat sätts fast igen, så snart som möjligt. All tandreglering tar tid. Räkna med att behandlingen tar minst ett år, ibland mer. 


Tillbaka till toppen