Barn- och ungdomsmedicin i Sollefteå

Verksamheten består av slutenvårdsplatser, en barnmottagning samt en lekterapi. Information om öppettider, kontaktvägar och e-tjänster hittar du på våra sidor på 1177 Vårdguiden.

Theodor Nygren, enhetschef

E-postadress: theodor.nygren@rvn.se

Barn- och ungdomsavdelning

Verksamheten har två vårdplatser och finns invid intensivvårdsavdelningen. Vårdplatserna finns tillgängliga från måndag morgon till fredag eftermiddag och här vårdas barn och ungdomar upp till 18 år.

Barn- och ungdomsavdelning Sollefteå (1177.se)

Mottagning

Vid mottagningen finns barnsjuksköterskor med specialkunskap inom bland annat astma och allergier samt barn- och ungdomsdiabetes.

På mottagningen bedrivs även dagvårdsverksamhet för de barn som ska genomgå operation, röntgen och behandlingar som inte kräver inläggning över natten.

Akuta ärenden, vilket kan vara allt ifrån infektioner till mer omfattande medicinska sjukdomar, tas på dagtid emot på mottagningen. Kirurgiska respektive ortopediska besvär hänvisas till akutmottagningen.

Övrig tid hänvisas alla sjuka barn till akutmottagningen.

Barn- och ungdomsmottagning Sollefteå (1177.se)

Lekterapi

Lekterapi är en del av behandlingen inom barn- och ungdomssjukvården. Lekterapi för barn och ungdomar är en lagstadgad rättighet. På lekterapin bearbetas mycket som barnen får vara med om och där bedrivs även förberedande verksamhet.

Lekterapi Sollefteå (1177.se)


Tillbaka till toppen