Barn- och ungdomsmedicin i Örnsköldsvik

Verksamheten består av en vårdavdelning, en barnmottagning samt en lekterapi. Information om öppettider, kontaktvägar och e-tjänster hittar du på våra sidor på 1177 Vårdguiden.

Inger Johansson, enhetschef

E-postadress: inger.johansson2@rvn.se

Avdelning

Avdelningen är en allvårdsavdelning med åtta vårdplatser där vi vårdar barn i åldrarna 0-18 år.

Vi har en barnmedicinsk inriktning men vårdar även barn inom ortopedi, kirurgi, öron och vi har ett nära samarbete med barnpsykiatrin. På avdelningen vårdar vi även sjuka nyfödda och för tidigt födda barn från graviditetsvecka 32.

Barn- och ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik (1177.se)

Mottagning

Mottagningen är indelad i planerad mottagning, jourmottagning, telefonrådgivning och dagvård. Mottagningen är en medicinsk mottagning. Den planerade verksamheten består av både läkarbesök och sjuksköterskebesök.

Till jourmottagningen kommer barn med allt ifrån infektioner till mer omfattande medicinska sjukdomar. Kirurgiska respektive ortopediska besvär hänvisas till akutmottagningen.

Övrig tid hänvisas alla sjuka barn till akutmottagningen eller primärvårdsjouren.

Barn- och ungdomsmottagningen, Örnsköldsvik (1177.se)

Lekterapi

Lekterapi är en del av behandlingen inom barn- och ungdomssjukvården. Lekterapi för barn och ungdomar är en lagstadgad rättighet. På lekterapin bearbetas mycket som barnen får vara med om och där bedrivs även förberedande verksamhet.

Lekterapi Örnsköldsvik (1177.se)


Tillbaka till toppen