Barn- och ungdomsmedicin i Sundsvall

Verksamheten består av två vårdavdelningar, två barnmottagningar - en i Sundsvall och en i Härnösand samt en lekterapi. Information om öppettider, kontaktvägar och e-tjänster hittar du på våra sidor på 1177 Vårdguiden.

Neonatalavdelning 45

Enhetschef är Monica Larsson, e-postadress: monica.larsson1@rvn.se

Avdelning 45 är en nyföddhetsavdelning. Vi har 12 vårdplatser där vi tar hand om sjuka nyfödda och för tidigt födda barn från graviditetsvecka 28.

Personal från avd 45 är alltid med vid kejsarsnitt och vid normalförlossningar där barnet antingen kommer för tidigt eller förväntas må dåligt. Alla nyförlösta mammor (och naturligtvis även närstående) flyttar hit direkt efter förlossningen och bor på avdelningen tillsammans med sina barn. 

Neonatalavdelning 45, Sundsvall (1177.se)

Avdelning 44

Enhetschef är Sasha Cavic, e-postadress: sasha.alexander.cavic@rvn.se

Avdelning 44 är en allvårdsavdelning med 12 vårdplatser där vi vårdar barn i åldrarna 0-18 år.

Vi har en barnmedicinsk inriktning men vårdar även barn inom ortopedi, kirurgi, öron och vi har ett nära samarbete med barnpsykiatrin.

Barn- och ungdomsavdelning 44, Sundsvall (1177.se)

Lekterapi

Lekterapi är en del av behandlingen inom barn- och ungdomssjukvården. Lekterapi för barn och ungdomar är en lagstadgad rättighet. På lekterapin bearbetas mycket som barnen får vara med om och där bedrivs även förberedande verksamhet.

Lekterapi Sundsvall (1177.se)

Mottagningarna i Sundsvall och Härnösand

Enhetschef är Maria Kvarnberg Harlin, e-postadress: maria.harlin@rvn.se

Mottagningarna är indelade i planerad mottagning, jourmottagning, telefonrådgivning och i Sundsvall finns även en dagvårdsavdelning. Mottagningarna är medicinska mottagningar. Den planerade verksamheten består av både läkarbesök och sjuksköterskebesök.

Till jourmottagningen kommer barn med alltifrån infektioner till mer omfattande medicinska sjukdomar. Kirurgiska respektive ortopediska besvär hänvisas till akutmottagningen.

Barn- och ungdomsmottagning, Sundsvall (1177.se)

Barn- och ungdomsmottagning, Härnösand (1177.se)

SSIH Barn och ungdom

Inom specialiserad sjukvård i hemmet arbetar två barnsjuksköterskor och en IVA-sjuksköterska som är stationerade i Sundsvall men samarbetar med de övriga sjukhusen då det gäller planering av sjukvårdsinsatser för svårt sjuka barn som vårdas i hemmen.

Verksamheten är mycket specialiserad och hanterar frekvent avancerad medicinteknisk utrustning. En stor del av verksamheten består av undervisning av föräldrar och personliga assistenter som sedan utför omvårdnaden i hemmet med stöd av SSIH barn.

Ärenden till SSIH barn initieras via remiss från läkare.

SSIH Barn och ungdom (1177.se)

 


Tillbaka till toppen