Infektionskliniken Sundsvall

Infektionskliniken ansvarar för akut och planerad öppen och sluten vård av patienter som drabbats av infektionssjukdomar.

Infektionskliniken är en klinik med ansvar för hela Västernorrlands län. 

Vi har ett speciellt ansvar för kompetensutveckling inom området med speciella profileringar beträffande antibiotikabehandling, epidemiologi, vaccinationer, tropikmedicin, smittskydd, hygien med mera. Alla patienter i Västernorrland med HIV-infektion  har sin behandlande läkare vid infektionskliniken.

Från och med 1 juni 2011 tar infektionsklinken hand om all TBC-behandling i länet.

Kliniken förfogar över ett rum för elöverkänsliga.

Kontakt

För patientärenden hänvisar vi till våra säkra e-tjänster eller telefon

Infektionsmottagning Sundsvall (1177.se)

Infektionskliniken avdelning 1 (1177.se)

E-postadress: infektionsmottagingen.sundsvall@rvn.se


Tillbaka till toppen