Hudkliniken Sundsvall

Vid Sundsvalls sjukhus har vi hudmottagning, mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar samt behandlingsanläggning för polikliniska patienter. Inneliggande patienter vårdas på avdelning 1, infektionsavdelningen där vi har en vårdplats.

Hitta oss på 1177

Patienter och anhöriga hittar kontaktvägar och kan logga in i våra e-tjänster via våra sidor på 1177. 

Hud- och STI-mottagningen Sundsvall (1177.se)

Sårcentrum Sundsvall (1177.se)

Ljusbehandling Sundsvall (1177.se)

Svåra hudsjukdomar

Patienter med svåra hudsjukdomar utreds och behandlas inneliggande liksom patienter med svårdiagnostiserade/ svårbehandlade bensår.

Öppenvårdsmottagningen är omfattande

Antalet läkarbesök per år uppgår för närvarande till cirka 6 800 varav 900 är besök vid könspolikliniken.

Antalet sjuksköterskebesök vid behandlingsanläggningen och sårcentrum är omkring 4 900 per år. Där ges en speciell typ av solariebehandling samt  Buckybehandling mot framför allt  psoriasis och eksem. Sårcentrum sköter avancerade sårpatienter. Vid hudmottagningen är antalet besök hos sjuksköterska cirka 1100. En stor del är besök på könspoliklinikens "drop-in" mottagning och epicutantestsättningar för utredning om patienten har någon kontaktallergi.

Hudtumörer, psoriasis, eksem av olika slag, handeksem och bensår är vanliga orsaker till remiss till oss, liksom ovanliga hudsjukdomar. Vi har även möjlighet att vid behov testa för penicillinallergi respektive latexallergi.

Nya behandlingsmetoder

Mindre kirurgiska ingrepp görs på hudmottagningen liksom frysbehandlingar, diatermi och curettage. Nya behandlingsmetoder som tagits i bruk är botulinumtoxin-injektioner mot svår arm- och handsvett samt PDT (fotodynamisk terapi) mot vissa  hudtumörer.

Fler behandlingsanläggningar

I Sollefteå, Örnsköldsvik och Ånge finns behandlingsanläggningar med begränsad hudmottagning dit hudspecialister från Sundsvall reser 2-3 dagar/månad. Behandlingsanläggningarna förestås av sjuksköterskor. De har sammanlagt cirka 4 800 besök/år.


Tillbaka till toppen