Lungkliniken Sundsvall

Lungkliniken består av mottagning och vårdavdelning 23 A.

Klinikens läkare roterar mellan mottagnings- och avdelningsarbete. Patienter från hela Västernorrland kommer till oss för utredning. Vanliga diagnoser är KOL, lungcancer, andningssvikt, lunginfektioner med mera.

Snabbt omhändertagande

På lungmottagningen utförs olika diagnostiska ingrepp, ex bronkoskopier, främst på våra egna patienter men även åt andra kliniker och länets övriga sjukhus. Vi har egen röntgenutrustning.

Exempel på våra kvalitetsmål är att i både sluten och öppenvård ska prioriterade patienter omhändertas inom två veckor, övriga inom 12 veckor.

Vid utredning av misstänkt lungcancer är målsättningen att ställa diagnos och påbörja behandling inom 3 veckor från remissens ankomst.

Är du patient eller anhörig?

Se kontaktvägar och använd våra e-tjänster på 1177

Lungmottagning Sundsvall på 1177 (1177.se)

Logga in i 1177 e-tjänster (1177.se)

Kontakta Lungkliniken

Ring oss på telefonnummer 060-18 16 30 så ringer vi upp dig.


Tillbaka till toppen