Mammografi

Målet med mammografiverksamheten är att upptäcka kvinnans bröstcancer i tidigt skede. Tidig upptäckt av bröstcancer är viktig, eftersom det finns en bra chans att bli frisk om cancertumören upptäcks tidigt.

Mammografi innebär en röntgenundersökning av brösten. Vi har två mottagningar:

  • En mottagning för mammografihälsokontroll (mammografiscreening) där vi skickar ut kallelser till kvinnor mellan 40 och 74 år.
  • En mottagning, klinisk mammografi, där vi undersöker patienter som har blivit återkallade eller som har fått remiss från läkare för undersökning.

Hälsokontroll/-screening

I den mammografiska hälsokontrollen kallas kvinnor i åldrarna 40–74 år för mammografi vartannat år.

Undersökningen utförs dels i en enhet på vår mottagning vid Sundsvalls sjukhus och dels i två mammografivagnar som cirkulerar runt i norra respektive södra länsdelen.

I sex fall av 1000 screeningundersökta kvinnor påvisas och utreds en bröstcancer fullständigt.

Klinisk mammografi

Mammograficentrum har också ansvar för de patienter som kommer på remiss från hela länet, för uppföljning eller undersökning. Undersökningen utförs på vår mottagning vid Sundsvalls sjukhus.


Tillbaka till toppen