Onkologi

Onkologkliniken bedriver specialiserad cancervård och behandling.

Verksamhetschef är Anneli Fahlén, e-postadress: anneli.fahlen@rvn.se

Verksamheten arbetar utifrån en gemensam vårdfilosofi och värdegrund där stor hänsyn tas till patientens behov och önskemål. Onkologkliniken består av mottagning/dagvård, klinisk prövningsenhet, strålbehandling och vårdavdelning.

Kemoterapi, annan medicinsk onkologisk behandling och/eller strålbehandling. 

Till mottagningen kommer patienter när de fått sin cancerdiagnos för ställningstagande till onkologisk behandling; kemoterapi, annan medicinsk onkologisk behandling eller strålbehandling. Här sker också uppföljning av den onkologiska behandlingen.

På dagvårdsenheten som ligger i anslutning till mottagningen får patienterna kemoterapi eller annan medicinsk onkologisk behandling. Telefonrådgivning och akutverksamhet finns att tillgå helgfria vardagar.

Den kliniska prövningsenheten bedriver klinisk forskning, framförallt läkemedelsstudier där nya cancerläkemedel utprovas enligt ny och modern vetenskap.

På vårdavdelningen ges symtomlindrande behandling så som smärtlindring, illamående och behandling av infektioner. God vård i livets slutskede är också en del av vårdavdelningens viktiga uppgifter.

Strålbehandlingen har två linjäracceleratorer och ger strålbehandling till de patienter i länet som är i behov av strålbehandling samt till patienter från Jämtlands län enligt en regional överenskommelse. På kliniken bedrivs också isotopdiagnostik och radiojodbehandling till patienter med sjukdomar i sköldkörteln.

Kontakt

För patientärenden hänvisar vi till våra säkra e-tjänster på 1177 Vårdguiden (1177.se) eller telefon.

Dagsjukvård onkologi Sundsvall

Enhetschef Camilla Sjödin Nerén

E-postadress: onkologmottagningen.sundsvall@rvn.se

Dagsjukvård Onkologi Sundsvall (1177.se)

Strålbehandling

Enhetschef Roger Forsman

E-postadress: roger.forsman@rvn.se

Strålbehandling (1177.se)

Vårdavdelning 13 A

Enhetschef Anja Moss

E-postadress: anja.moss@rvn.se

Onkologi vårdavdelning 13A, Sundsvall (1177.se)

 


Tillbaka till toppen