Sjukhusfysik

Sjukhusfysik står för strålfysisk kompetens inom Region Västernorrland vilket gäller både strålning som används inom diagnostik och terapi. Det innebär även ett länsansvar och myndighetsansvar för strålskyddet.

Sjukhusfysik har även det rent tekniska ansvaret för ovan nämnda verksamheter inom sjukhuset i Sundsvall.

Roger Forsman, enhetschef

Fyra verksamhetssektioner

Inom Sjukhusfysik arbetar sjukhusfysiker och sjukhusingenjörer. Utöver detta kan vid behov externa tjänster användas för specificerade behov.

Sjukhusfysik är delad i olika verksamhetssektioner: röntgen, isotop (nukleärmedicin) samt MR, strålbehandling, intern administration samt dokumentstyrning.


Tillbaka till toppen