Sollefteå sjukhus exteriör

Ortopedi i Sollefteå

Vår enhet i Sollefteå är centrum för den planerade ortopedin i länet med både mottagning och operation.

Vården bedrivs på en veckoavdelning och vi opererar på en operationsavdelning som har nybyggda operationssalar. Hittills har volymen varit mer än 1000 artroplastiker (främst knä och höft), förutom polikliniska operationer som görs under dagen och du behöver inte bli inlagd efteråt.

I Västernorrland krävs ingen remiss från någon läkare vilket innebär att du som patient kan söka vård på hälso-/vårdcentral eller specialistvårdsmottagning på egen vårdbegäran.

För att du ska få rätt hjälp utifrån ditt behov är det ändå alltid bra att kontakta en läkare på din hälso/vårdcentral. De undersöker dig och bedömer om du behöver få en specialistbedömning. Om du har akuta besvär ska du kontakta akuten.

För ärenden som berör dig som patient hänvisar vi till våra säkra e-tjänster på 1177.se (Mina vårdkontakter) eller telefon.

Specialistmottagningen Sollefteå

Specialistmottagningen tar emot remisser från andra enheter, hälso- och vårdcentraler samt egen vårdbegäran.

På specialistmottagningen kan du få behandling för ortopediska, kirurgiska och invärtesmedicinska åkommor. Här finns även Hudmottagning, Diabetesmottagning, AK mottagning, Fyslab samt Dagvård med medicinska behandlingar. Vi utför också sår/gipsbehandlingar på läkarordination eller remiss samt utprovning av bröstproteser.

Den som har fått en tid hos någon läkare inom urologi, lungmedicin, reumatologi och neurologi kan också få komma till specialistmottagningen i Sollefteå.

Ortopedmottagning

Du kan komma till ortopedmottagningen på Specialistmottagningen i Sollefteå för bedömning och behandling av skador och sjukdomar i rörelseapparaten.

Vår verksamhet består av sjukvårdande behandling, telefonrådgivning samt återbesök för uppföljning efter ortopedisk behandling/operation eller akut skada.

För protespatienter (axel-, knä- och höftledsproteser) har vi en särskild protesmottagning inför din protesoperation.

Telefonnummer: 0620-191 49

Specialistmottagningen Sollefteå (1177.se)

Ortoped Vårdavdelning 15

Avdelningen bedriver planerad ortopedisk verksamhet samt planerad kirurgisk verksamhet. Avdelningen bedrivs som en veckovårdsavdelning.

Telefonnummer: 0620-192 67

Ortoped vårdavdelning Sollefteå (1177.se)


Tillbaka till toppen