Regionledningsförvaltningens kansli

Regionledningsförvaltningens kansli ger stöd inom bland annat diarie-, dokument- och ärendehantering, juridik, informationssäkerhet, arkiv samt allmän säkerhet och krisberedskap.

Verksamheten hanterar alla processer kring det politiska arbetet via sekretariatet bestående av nämndsekreterare.

Vi ansvarar även för processer och förvaltning av system kopplat till ärende- och dokumenthantering samt organisation- och behörighetsstyrning.

Kontaktinformation

Krister Bjermert, verksamhetschef

Mobilnummer: 072-534 81 01
E-postadress: krister.bjermert@rvn.se

Annelié Hillbom, enhetschef, Regionarkivet

Telefonnummer: 0611-800 66
E-postadress: annelie.hillbom@rvn.se

Monasofi Wallinder, enhetschef, administrativt stöd

Telefonnummer: 0611-80340
E-postadress: monasofi.wallinder@rvn.se


Tillbaka till toppen