Transport

Transportverksamheten är en serviceverksamhet som utför diverse stöd avseende intern logistik till regionens verksamheter vid sjukhusorterna men även till hälsocentraler, folktandvårdsinrättningar och andra verksamheter såsom exempelvis folkhögskolor.

Verksamheten ansvarar bl.a. för mattransporter, läkemedelstransporter, textilhantering, beställning och uppackning av förrådsvaror. Därutöver svarar vi även för bl.a. transport av prover, post och läkemedel till regionens hälsocentraler, parkeringar, leasingbilar, tryckeritjänster, avfallshantering och hjälpmedelstransporter.

Välkommen att kontakta oss

Patrik Jacobsson
Verksamhetschef, Transportverksamheten
Telefon: 0620-19695
patrik.jacobsson@rvn.se

Anders Isaksson
Enhetschef, Transportenheten Sundsvall
Telefon: 060-18 12 02
E-post: anders.isaksson@rvn.se

Lars Kempe
Enhetschef, Transportenheten Sundsvall
Telefon: 060-18 10 39
E-post: lars.kempe@rvn.se

Fredrik Torell 
Enhetschef, Transportenheten Sollefteå
Telefon: 0620-195 51
E-post: fredrik.torell@rvn.se

Mattias Almqvist
Enhetschef, Städ och Transportenheten Härnösand
Telefon: 0611-842 75
E-post: mattias.almqvist@rvn.se

Kristoffer Åberg
Enhetschef, Transportenheten Örnsköldsvik
Telefon: 070-295 20 59
E-post: kristoffer.aberg@rvn.se


Tillbaka till toppen