Sterilteknik

Sterilteknisk verksamhet har i uppdrag att ansvara för sjukvårdens sterilverksamhet inom Region Västernorrland.

Ansvaret omfattar sterilisering och utleverans av sterila instrument till samtliga sjukvårdande enheter inom Region Västernorrland.

Vår verksamhet

Verksamhetens produktion utförs vid sjukhusens steriltekniska enheter i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Våra kunder

Våra interna kunder är Region Västernorrlands alla sjukvårdande enheter. De största kunderna är de opererande enheterna. Externa kunder består av kommuner och privata vårdgivare.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetside är att med rätt kompetens, hög kvalitet och effektivitet utveckla en kostnadseffektiv organisation, som sätter kunden och medarbetarna i centrum samt uppfyller de krav som ställs på den steriltekniska verksamheten.

Sterilteknisk verksamhet

Kristina Heed, verksamhetschef
Telefonnummer: 073-270 79 07

Lena Sundling, enhetschef
Telefonnummer: 070-270 54 91

Sterilteknisk enhet Sollefteå

Kontaktperson: Lena Molin
Telefonnummer: 0620-195 61

Produktion
Telefonnummer: 0620-19514

Sterilteknisk enhet Sundsvall

Kontaktperson: Lena Molin
Telefonnummer: 060-18 15 66

Produktion
Telefonnummer: 060-18 21 51

Sterilteknisk enhet Örnsköldsvik

Kontaktperson: Carina Söderström
Telefonnummer: 0660-890 48

Produktion
Telefonnummer: 0660-891 46


Tillbaka till toppen