Regionarkivet

Regionarkivet består av arkivdepån i Härnösand dit man vänder sig för frågor kring och begäran om utlämnande av analoga handlingar, äldre journaler med mera.

Beställningar

Några av de vanligaste efterfrågningarna vi får gäller journalkopior, vaccinationer på barnavårdscentral, födelsetid och betygskopior.

Du kan med fördel använda våra beställningsblanketter så vi får den information vi behöver för att göra en eftersökning. Det går även bra att ringa eller skicka ett e-postmeddelande till oss: regionarkivet@rvn.se. För att kunna hjälpa dig med din förfrågan behöver vi en del information, se nedan.

Beställa journalkopior

Vi behöver ditt namn, eventuella tidigare efternamn, personnummer samt veta vilket eller vilka sjukhus och kliniker du varit på. Alternativt vilken typ av skada/sjukdom det gäller.

Gäller det en avliden anhörig behöver vi både ditt och den anhöriges personnummer, samt veta vilka sjukhus och kliniker denne besökt. Alternativt vilken typ av skada/sjukdom det gäller.

Beställa BVC-/vaccinationskopia

Vi behöver ditt namn och personnummer.

Beställa betygskopia

Vi behöver ditt personnummer, namn och det efternamn du hade under studietiden. Vi behöver även få veta vilken skola och ort du läste på, samt vilken kurs eller vilket program det gäller. Det är också viktigt för oss att få veta är vilket år du slutade utbildningen.

Få reda på födelsetid

Födelsetiden står i moderns förlossningsjournal. Vi behöver ditt och din moders namn och personnummer, samt uppgifter om på vilket sjukhus som förlossningen ägde rum.

Du kan ta del av handlingarna på plats efter sedvanlig sekretessbedömning eller kontakta oss för kopior!

Gällande kopiekostnad så är de första nio sidorna gratis. Sida 10 kostar 50 kronor och därefter 2 kronor per sida.

Journalkopior skickas alltid till folkbokföringsadressen

Handlingar utan sekretess skickas till e-postadressen om inget annat önskas.

Kontaktinformation

Regionarkivet Härnösand

E-postadress: regionarkivet@rvn.se
Telefonnummer: 0611-800 28

Telefontid: Onsdagar 09:30-11:30. Det går alltid bra att maila.
Besökstid: enligt överenskommelse.

Annelié Hillbom

Enhetschef, Regionarkivet
Telefonnummer: 0611-800 00
E-postadress: annelie.hillbom@rvn.se

Region Västernorrland
Regionarkivet
871 85 Härnösand


Tillbaka till toppen