Hälsodeklaration vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en hälsodeklaration för vaccination som har översatts till 21 språk. Y-VAC (terapigrupp vaccination) rekommenderar alla verksamheter som vaccinerar i Region Västernorrland att använda denna hälsodeklaration.

Innehåll i hälsodeklarationen

En hälsodeklaration fylls i per person och dos. Vaccinationsdatum, namn och personnummer på personen som ska vaccineras anges.

Följande frågor finns i hälsodeklarationen:

  1. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt sjukhusvård? Ja ❏ Nej ❏
  2. Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för? Ja ❏ Nej ❏
  3. Har du ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller medicin? Ja ❏ Nej ❏
  4. Är du gravid? Ja ❏ Nej ❏
  5. Har du vaccinerat dig någon gång under de senaste 28 dagarna?
    Ja ❏ Nej

Blanketten inklusive översättningar i pdf-format som kan skrivas ut nås här:

Blanketten Hälsodeklaration – Vaccination (översättningar) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen