Vaccination av vuxna

Avgiftsfria vaccinationer för vuxna

Vuxna från 18 års ålder ska enligt regionfullmäktiges beslut §147 Rekommendation från SKR; Kostnadsfrihet för alla som anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta, diarienummer 22RS6468, samt styrdokumentet Tillämpning av beslut om avgiftsfria vaccinationer, dokumentnr 679117, erbjudas helt avgiftsfri grundvaccination mot följande sjukdomar: stelkramp, difteri, polio, mässling, påssjuka och röda hund. Dessutom ska gravida erbjudas helt avgiftsfri vaccination mot kikhosta efter graviditetsvecka 16 under varje graviditet.

Till styrdokumentet Tillämpning av beslut om avgiftsfria vaccinationer (pdf)

Affisch om vaccinationsskydd genom livet

Affisch som ger en översikt av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationer för vuxna finns på Folkhälsomynighetens webbplats.

Skydd genom livet – Rekommenderade vaccinationer till vuxna — (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen