E-utbildningar om vaccination

E-utbildningar i vaccination, framtagna av Läkemedelskommittén och Smittskydd Västernorrland.

E-utbildning om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocksjukdom

På grund av byte av regionens e-utbildningsplattform saknas för närvarande aktuell e-utbildning.

E-utbildning om vaccination mot covid-19

En uppdaterad e-utbildning om vaccination mot covid-19 inför säsongen 2023-2024 finns nu i regionens nya e-utbildningssystem Kompass. Genomgången och godkänd utbildning kan användas som underlag för verksamhetschefer att ge ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer till sjuksköterskor som saknar sådan. E-utbildningen kan med fördel även användas av läkare och sjuksköterskor som redan har ordinationsrätt för fortbildning och repetition.

Till e-utbildningen (kompass)
(Kräver åtkomst till Region Västernorrlands intranät)


Tillbaka till toppen