E-utbildningar om vaccination

E-utbildningar i vaccination, framtagna av Läkemedelskommittén och Smittskydd Västernorrland.

E-utbildning om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocksjukdom

För sjuksköterskor som saknar ordinationsrätt enligt Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2018:43 har Smittskyddsenheten i samarbete med Läkemedelskommittén och terapigrupp vaccination (Y-VAC) tagit fram en e-utbildning om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocksjukdom. Genomgången och godkänd e-utbildning kan utgöra underlag för verksamhetschef att ge ordinationsrätt för vaccin mot influensa och pneumokocksjukdom till sjuksköterskor som saknar denna behörighet. Även läkare och sjuksköterskor som redan har ordinationsrätt kan med fördel använda e-utbildningen för uppdatering och repetition inom kunskapsområdet.

Till e-utbildning Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocksjukdom (Kräver åtkomst till regionens intranät) 

E-utbildning om vaccination mot covid-19

För sjuksköterskor som saknar ordinationsrätt enligt Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2018:43 (socialstyrelsen.se) har Läkemedelskommittén och Smittskyddsenheten i samarbete med terapigrupp vaccination (Y-VAC) och infektionskliniken tagit fram en e-utbildning på uppdrag av Verksamheten för vaccination, provtagning och smittspårning av covid-19. Genomgången och godkänd e-utbildning kan utgöra underlag för verksamhetschef att ge ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 till sjuksköterskor som saknar denna behörighet.

Till e-utbildning Att ordinera vaccin mot covid-19 (Infocaption.com, kräver åtkomst till regionens intranät)


Tillbaka till toppen