E-utbildningar om vaccination

E-utbildningar i vaccination, framtagna av Läkemedelskommittén och Smittskydd Västernorrland.

E-utbildning om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocksjukdom

På grund av byte av regionens e-utbildningsplattform saknas för närvarande aktuell e-utbildning.

E-utbildning om vaccination mot covid-19

För sjuksköterskor som saknar ordinationsrätt enligt Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2020:81 (socialstyrelsen.se) har Läkemedelskommittén och Smittskyddsenheten i samarbete med terapigrupp vaccination (Y-VAC) och infektionskliniken tagit fram en e-utbildning på uppdrag av Verksamheten för vaccination, provtagning och smittspårning av covid-19. Genomgången och godkänd e-utbildning kan utgöra underlag för verksamhetschef att ge ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 till sjuksköterskor som saknar denna behörighet.

E-utbildning om ordination av vaccin mot covid-19 är för närvarande borttagen, då den blivit inaktuell. Uppdaterad version publiceras eventuellt inför hösten 2023.


Tillbaka till toppen