HPV

Flickor och pojkar i årskurs 5 eller 6 erbjuds kostnadsfri vaccination i skolan. Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

  • HPV-vaccin är upphandlat nationellt av SKI-Kommentus. Upphandlat vaccin är Gardasil 9 och leverantör är MSD AB.
  • Vaccination av HPV sker av skolhälsovården som beställer vaccinet och Region Västernorrland faktureras. 
  • Avtalspris gäller för flickor till och med 17 år och för pojkar födda 2009 och senare. Catch-up vaccination ingår inte i avtalet.
  • Två doser vaccin ges till både pojkar och flickor i årskurs 5-6.
  • För vaccination av ungdomar över 14 år, se FASS.
  • Gardasil 9 ingår inte i läkemedelsförmånen.
  • Gardasil ingår i läkemedelsförmånen för unga kvinnor 13-26 år och fortsätter så tills Gardasil fasas ut. Pojkar ingår inte.

Beställning av HPV-vaccin

HPV-vaccin beställs från MSD AB (Oriola). Oriola är MSD:s distributör,

Oriolas webbshop

Använd ditt vanliga kundnummer vid inloggning.

Ingen leverans måndagar och dag efter helgdag.

Support MSD 

Kontakta MSD Vaccinservice på tel 0771-51 51 00 för hjälp med inloggning.

MSD vaccinservice

E-post: order@msdvaccinservice.se

0771-51 51 00

Öppettider: Måndag-fredag kl. 08.00–17.00.

Kundnummer Oriola

Om kundnummer saknas hos Oriola (MSD:s distributör) är det enkelt att gå in registrera sig på

MSD vaccinservice - bli-kund


Tillbaka till toppen