HPV-vaccin

Vaccin mot humant papillomvirus, HPV, ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet och erbjuds till alla barn i årskurs 5-6.

HPV överförs vid sexuell kontakt och de flesta som är sexuellt aktiva drabbas av infektionen. Det finns många typer av HPV och några kan orsaka cancer i livmoderhalsen, könsorganen, ändtarmen och svalget. Vaccin ges för att minska risken att utveckla cellförändringar och cancer. Flickor födda 1999 och senare började vaccineras inom det allmänna vaccinationsprogrammet 2010 och sedan 2020 omfattas även pojkar födda 2009 och senare. I Sverige finns ett tillgängligt vaccin mot HPV, Gardasil 9, som är ett niovalent vaccin som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58. Vaccinet är godkänt för åldrarna 9-45 år. Barn under 15 år behöver två vaccindoser och alla över 15 år behöver tre doser.

  • HPV-vaccination inom barnvaccinationsprogrammet sköts av skolhälsovården som beställer vaccinet och Region Västernorrland faktureras
  • Gardasil 9 ingår inte i läkemedelsförmånen.

Vaccinationsstudie i syfte att utrota HPV och livmoderhalscancer

Kompletterande vaccination mot HPV erbjuds flickor upp till 18 års ålder och kvinnor födda 1994–1999 kostnadsfritt inom en svensk vaccinationsstudie. Studien pågår till och med 2027-12-31. Tidsbokning kan göras via 1177.se, appen Mittvaccin eller på tel. 0611-80400. Till mer information om studien på Västernorrland (hpvcenter.se)

Vaccination utanför barnvaccinationsprogrammet

HPV-vaccinet Gardasil 9 är upphandlat av alla Sveriges regioner på det nationella ramavtalet för barnvaccinationsprogrammet. Detta avtal tillåter beställningar till andra grupper, som inte ingår i vaccinationsprogrammet, där ordinerande läkare eller sjuksköterska anser att det finns ett behov av vaccinering för skydd mot HPV-relaterad sjukdom. Om vårdgivaren beställer vaccin enligt avtalat pris måste vaccindosen vara helt kostnadsfri för patienten, men en stick- eller besöksavgift enligt regionens gällande prislista får tas ut. För att få vaccin till avtalat pris utanför barnvaccinationsprogrammet behöver regionens beställare ha ett särskilt kundnummer hos Oriola. Kontakta vid behov upphandlare maria.engstrom@rvn.se för mer information.

I Region Västernorrland finns inget beslut om att HPV-vaccination ska erbjudas utanför barnvaccinationsprogrammet, men läkare kan efter individuell bedömning rekommendera vaccination om det finns ett behov. Det kan t.ex. gälla kvinnor som genomgått excisionsbehandling på grund av cellförändringar (till Primärprevention och HPV-vaccination - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)), personer som lever med hiv (Antiretroviral behandling av hivinfektion 2021 - RAV (sls.se), män som har sex med män och organtransplanterade. Vårdenheter som vaccinerar patienter mot HPV utanför barnvaccinationsprogrammet kan rekvirera Gardasil 9 från ApoEx. Vårdenheter som vaccinerar patienter mot HPV utanför barnvaccinationsprogrammet kan rekvirera Gardasil 9 från ApoEx. Gardasil bör inte skrivas på recept då det i regel blir dyrare för patienten.

Mer information om upphandlade och övriga vacciner samt beställningsrutiner finns här: Upphandlade och övriga vacciner (rvn.se)


Tillbaka till toppen