HPV-vaccin

Vaccin mot humant papillomvirus, HPV, är upphandlat nationellt av ADDA Inköpscentral. Det upphandlade vaccinet är Gardasil 9 och leverantören MSD AB.

HPV-vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5-6 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av pojkar ingår i vaccinationsprogrammet sedan augusti 2020 och det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas av programmet.

  • Vaccination mot HPV görs av skolhälsovården som beställer vaccinet och Region Västernorrland faktureras.
  • Gardasil 9 ingår inte i läkemedelsförmånen.

Vaccinationsstudie i syfte att utrota HPV och livmoderhalscancer

Kompletterande vaccination mot HPV erbjuds flickor upp till 18 års ålder och kvinnor födda 1994–1999 kostnadsfritt inom en svensk vaccinationsstudie. Studien pågår till och med 2027-12-31. Tidsbokning kan göras via 1177 och Mittvaccin. Mer information om studien finns på Västernorrland – hpvcenter

Avtalat pris för specifika grupper

Det upphandlade HPV-vaccinet får också användas i andra sammanhang där individer behöver vaccineras mot HPV, så som till:

  • personer som lever med hiv
  • män som har sex med män
  • kvinnor som koniserats (CIN2+)
  • eventuell ikappvaccination för pojkar födda före 2009 som beslutas regionalt. (I Västernorrland är inget beslut fattat om ikappvaccination av pojkar före 2009).

I det fall ovanstående grupper blir aktuella för vaccination krävs för regionens beställare ett specifikt kundnummer hos Oriola för att få avtalat pris. Kontakta upphandlare maria.engstrom@rvn.se för mer information. Se även bilaga Beställningsrutiner vacciner (pdf)

Observera att avtalat pris inte gäller för individer som själva ska betala för sitt vaccin.


Tillbaka till toppen