Resevaccin

Resevaccinationer hänvisas i första hand till privata aktörer.

Patientinformation om resevaccinationer finns exempelvis på 1177 Reseråd och vaccinationer, Reserådet och Vaccinationsguiden.

1177.se - Reseråd och vaccinationer

Reserådet - Vaccinationsrådgivning på nätet

Vaccinationsguiden

På infektionskliniken i Sundsvall finns en särskild mottagning för avancerad resemedicinsk rådgivning och vaccination, dit personer som till exempel ska vistas längre perioder i tropiska områden kan vända sig.

Bokning sker via e-tjänst i 1177 eller TeleQ infektionsmottagningen.


Tillbaka till toppen