Fästingburna sjukdomar

Fästingbett (1177.se)

Broschyr om fästingar, utskriftsvänlig version (pdf)

Borreliainfektion

Borrelia (1177.se)

TBE - fästingburen hjärninflammation

TBE - fästingburen hjärninflammation (1177.se)

TBE i Västernorrland

Under sommaren 2022 har ett fall av TBE konstaterats där smittan med största sannolikhet överförts inom Timrå kommun. Sedan tidigare finns bara ett känt fall av TBE i Västernorrland där patienten sannolikt smittats inom länets gränser. Det fallet inträffade 2009 i Örnsköldsviks kommun.  

Med två TBE-fall på 13 år är Västernorrland ett av de länen med lägst förekomst av TBE i Sverige. För att minska risken för fästingbett rekommenderar smittskyddsläkaren att använda heltäckande klädsel vid vistelse i skog och mark i områden där det finns fästingar och att regelbundet inspektera kroppen och kläderna för att upptäcka och snabbt avlägsna eventuella fästingar.

Vaccin mot TBE ger ett mycket effektivt skydd mot sjukdom, men det finns i nuläget inte anledning till någon allmän rekommendation om vaccination till personer som enbart vistas i naturen inom länets gränser. TBE är en anmälningspliktig sjukdom och smittskyddsläkaren följer smittläget kontinuerligt.

Vid utredning av virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation bör provtagning för TBE göras även hos personer som uppger att de enbart vistats inom Västernorrlands gränser under inkubationstiden (ca 4-28 dagar).

Länkar

Sjukdomsinformation TBE (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomsstatistik TBE (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccin mot TBE (folkhalsomyndigheten.se)

Smittskyddsblad TBE, läkar- och patientinformation (slf.se) Scrolla ner till TBE – fästingburen hjärninflammation.


Tillbaka till toppen