Fästingburna sjukdomar

Det finns flera sjukdomar som kan överföras till människor via bett av fästingar. I Sverige är de viktigaste fästingburna sjukdomarna borreliainfektion, TBE, ehrlichios, harpest och babesios. På denna sida kan du läsa om borreliainfektion och TBE.

Mer information om de övriga sjukdomarna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Till sjukdomsinformation om fästingburna sjukdomar (folkhalsomyndigheten.se)

Borreliainfektion

Sjukdom, symtom och förekomst

Den vanligaste fästingburna sjukdomen i Sverige är borreliainfektion som orsakas av en grupp borreliabakterier, Borrelia burgdorferi sensu lato . Sjukdomen förekommer främst i södra och mellersta landet samt längs Östersjö- och Bottenhavskusten. Borrelia sprids via fästingar av släktet Ixodes. Borreliainfektion yttrar sig vanligast som en hudinfektion (erythema migrans), men kan också orsaka hjärnhinneinflammation, utstrålande nervsmärtor, förlamningar och ledbesvär samt i sällsynta fall perimyokardit. Ännu finns inget tillgängligt vaccin mot borreliainfektion, men fas III-studier pågår med en vaccinkandidat. Borrelia förekommer i Västernorrlands län, men någon tillförlitlig statistik finns inte eftersom sjukdomen inte är anmälningspliktig.

Läs mer

Läs mer om borreliainfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information för allmänheten om borreliainfektion på 1177.se

TBE - fästingburen hjärninflammation

Sjukdom och symtom

Fästingburen hjärninflammation (Tick borne encephalitis, TBE) är en virussjukdom som i många fall är symtomfri eller endast ger milda symtom, men som i vissa fall kan orsaka en allvarlig hjärninflammation med feber, huvudvärk och förvirring och andra neurologiska symtom. Knappt en tredjedel av dem som drabbas av hjärninflammation kan få långvariga eller bestående men.

Förekomst

I Sverige förekommer TBE-smitta främst i Götaland och Svealand, men fall rapporteras även från Dalarna och Gävleborgs län samt sporadiskt längst Norrlandskusten. I Västernorrland diagnosticerades två fall av TBE år 2022, där smittan bedömdes vara överförd inom länet. Det ena fallet var i Timrå kommun och det andra i Sundsvalls kommun. Dessförinnan är endast ett fall med TBE-smitta inom länet känt och det inträffade 2009 i Örnsköldsviks kommun. Antalet fall med smitta i Västernorrland är således fortfarande mycket lågt och ingen kommun i Västernorrland klassas idag som område med förhöjd risk för TBE. Utanför Sverige finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Folkhälsomyndigheten har publicerat en karta och lista över kommuner i Sverige med förhöjd risk för TBE: Områden med förhöjd förekomst av TBE  (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination

Vaccin mot TBE ger ett mycket effektivt skydd mot sjukdom. På den svenska marknaden finns två tillgängliga vaccin mot TBE: Encepur och FSME. Vaccinerna är likartade, kan ges från 1 års ålder och administreras intramuskulärt. Båda vacciner finns i beredningar för barn respektive vuxna (åldersgränsen är olika beroende på vaccin). Smittskyddsläkaren i Västernorrland rekommenderar vaccination mot TBE till personer som under vår-höst vistas i områden med förhöjd förekomst av TBE, i synnerhet till dem som rör sig mycket i skog och mark och ofta blir fästingbitna. Även utanför områden med förhöjd risk, kan enskilda individer som ofta blir fästingbitna, överväga vaccination. I Västernorrland erbjuds vaccination företrädesvis av privata aktörer.

Tänk på TBE

Vid utredning av virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation bör provtagning för TBE göras även hos personer som uppger att de enbart vistats inom Västernorrlands gränser under inkubationstiden (ca 4-28 dagar).

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad TBE, läkar- och patientinformation (slf.se) 
Scrolla ner till TBE – fästingburen hjärninflammation.

Informationsmaterial

Broschyr om fästingar, utskriftsvänlig version (pdf)

Läs mer

Sjukdomsinformation TBE (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomsstatistik TBE (folkhalsomyndigheten.se)

Vanliga frågor om TBE (Folkhälsomyndigheten)

Vaccin mot TBE (folkhalsomyndigheten.se)

Information för allmänheten om TBE på 1177.se

Skydd mot fästingbett

  • Bär om möjligt täckande klädsel när du rör dig där fästingar finns, t.ex. i högt gräs och buskage.
  • Inspektera hud och kläder regelbundet för att snabbt kunna plocka bort eventuella fästingar, helst innan de hunnit bita.
  • Inspektera hela kroppen t.ex. före sänggående när du varit ute i skog och mark.
  • Ta bort fästingar som bitit så snart som möjligt med pincett eller särskild fästingborttagare.
  • Om du blivit biten, håll koll på bettstället för att upptäcka eventuell rodnad. Sök vård om rodnaden blir större än 5 cm eller om du får feber, huvudvärk eller känner dig sjuk på annat sätt efter fästingbett.

Tillbaka till toppen