Vaccin mot RSV

Under sommaren 2023 har två vacciner mot RSV (respiratoriskt syncytievirus) blivit godkända av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). I september 2023 publicerade Folkhälsomyndigheten rekommendationer om vaccination mot RSV till äldre. Nedan följer frågor och svar från Smittskydd Västernorrland om vaccination mot RSV.

Vad är RSV?

RSV (respiratorisk syncytievirus) är ett virus som drabbar luftvägarna. Det är en vanlig infektion som är förknippad med epidemier säsongsvis på vinterhalvåret med varierande styrka. I de flesta fall är sjukdomen mild med symtom från övre luftvägar som vid förkylning. För de minsta spädbarnen och för sköra äldre liksom personer med nedsatt immunförsvar kan sjukdomen bli allvarlig. Läs mer via denna länk:

RS-virus

Vilka vacciner finns mot RSV?

Abrysvo, ett icke adjuvanterat proteinbaserat vaccin från tillverkaren Pfizer som är godkänt för vuxna över 60 år samt till gravida i graviditetsvecka 24-36.
Arexvy, ett adjuvanterat proteinbaserat vaccin från tillverkaren GSK som är godkänt för vuxna över 60 år.

Vilka rekommendationer finns för RSV-vaccin?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot RSV till följande grupper:

 • Personer som är 75 år eller äldre (som fyller år innevarande år)
 • Personer som är 60 år äldre med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd
  • Kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke och exklusive personer med hypertoni
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår/instabil astma.
  • Andra diagnoser som leder till nedsatt lungfunktion, försämrad hostkraft eller sekretstagnation (extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling.
  • Sköra personer som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet, ex av hemtjänst eller SÄBO.

Vaccination kan också rekommenderas av läkare efter individuell bedömning till personer som inte ingår i någon av ovanstående riskgrupper.

Var erbjuds vaccination mot RSV?

Privata vaccinationsaktörer kan erbjuda vaccination mot RSV. Individer som vaccinerar sig betalar själva för detta.

När kommer vaccination mot RSV erbjudas av Region Västernorrland?

Region Västernorrland kommer inte att ha tillgång till vaccin mot RSV under säsongen 2023-24. NT rådet har yttrat sig med en rekommendation (231005) om att de rekommenderar regionerna att avvakta finansiering av Abrysvo och Arexvy.

Var finns mer information?

RS-virus: Riskgrupper och rekommendationer om förebyggande insatser Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Abrysvo och Arexvy – vaccination mot RS-virus till äldre (janusinfo.se)


Tillbaka till toppen