Vaccination mot bältros och vattkoppor

Personer som någon gång har haft en infektion med vattkoppor (varicella zoster) kan senare i livet drabbas av bältros (herpes zoster). Det beror på att vattkoppsviruset finns kvar i latent form i nervceller i kroppen och kan återaktiveras och orsaka bältros. De flesta som är uppvuxna i Sverige har haft vattkoppor under barndomen. Bältros drabbar oftast personer över 50 år och yttrar sig som smärta och blåsformade utslag, som normalt begränsar sig till ett specifikt dermatom. Efter bältros drabbas drygt en tiondel av patienterna av långvarig nervsmärta (postherpetisk neuralgi, PHN) som kan vara svårbehandlad. Vaccin finns mot både bältros och vattkoppor.

Vaccin mot bältros

Det finns idag två vacciner mot bältros. Det ena är ett levande försvagat vaccin, Zostavax, som ges som en singeldos. Vaccinet är godkänt för personer från 50 års ålder. Det kan inte ges till personer med nedsatt immunförsvar. På grund av det höga priset i förhållande till den nytta vaccinet ger uteslöt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) Zostavax ur högkostnadsskyddet 2014. Det andra vaccinet, Shingrix, innehåller ett varicella zosterspecifikt antigen och adjuvans och ges i två doser med två månaders intervall. Det är godkänt från 50 års ålders samt från 18 års ålder vid ökad risk för bältros. Det kan ges även till immunsupprimerade.

Vaccination mot bältros rekommenderas efter individuell bedömning och beaktande av den ökande risken för bältros och postherpetisk neuralgi med ökande ålder samt individuella riskfaktorer utöver ålder för att utveckla bältros och dess komplikationer.

Region Västernorrland följer de nationella rekommendationerna från det så kallade NT-rådet (en expertgrupp med representanter från Sveriges regioner). NT-rådet gjorde 2022-12-22 ett yttrande om vaccinet Shingrix till regionerna. Där rekommenderas regionerna att avvakta med att finansiera Shingrix till dess att Folkhälsomyndigheten beslutat om vaccinet ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram.

I region Västernorrland kan vaccination mot bältros erbjudas patienter till självkostnadspris, dvs. vaccinkostnad och stickavgift. Shingrix kan endast rekvireras till vårdenheter i nuläget och ej förskrivas på recept. Ett flertal privata vaccinationsmottagningar erbjuder också vaccination mot bältros.

Vaccin mot vattkoppor

Vattkoppor är en mycket smittsam och i de flesta fall ofarlig infektionssjukdom som orsakar ett blåsformat och kliande utslag på kroppen. Det pågår en utredning av Folkhälsomyndigheten om förutsättningarna för att införa vaccination mot vattkoppor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I dagsläget rekommenderas vaccination mot vattkoppor till barn med nedsatt immunförsvar, såsom cancersjukdom eller kronisk njursjukdom. Bedömning av vaccinationsbehov görs av ansvarig läkare. Vaccin mot vattkoppor är upphandlat i Region Västernorrland; var god se webbsidan Upphandlade och övriga vacciner på vårdgivarwebben för mer information. 

Upphandlade och övriga vacciner

Personer utan underliggande sjukdom kan också på eget, eller för barn på vårdnadshavarnas initiativ, vaccinera sig mot vattkoppor. Den som vaccineras står själv för kostnaden, samt behöver själv ta reda på vilka privata mottagningar eller aktörer som erbjuder vaccination mot vattkoppor.

Läs mer

Information från Smittskydd Västernorrland om vattkoppor och bältros

Information om bältrosvaccin till patienter på 1177.se

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot bältros (folkhalsomyndigheten.se)

Information till patienter om vattkoppor och vaccination på 1177.se

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot vattkoppor (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen