Barnvaccinationer

Det svenska barnvaccinationsprogrammet utgörs av nationella rekommendationer eller föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, vilka tillämpas inom regioner (vaccinationer inom barnhälsovården) och kommuner (vaccinationer inom skolhälsovården).


Tillbaka till toppen