Vattkoppor och bältros

Vattkoppor och bältros är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Det virus som orsakar vattkoppor och därefter kan orsaka bältros, varicella-zostervirus, tillhör gruppen herpesvirus.

Vattkoppor är en välkänd, mycket smittsam men för det mesta mild utslagssjukdom. De flesta smittas av vattkoppor som barn.

Efter genomgången sjukdom, med eller utan symtom, finns vattkoppsvirus vilande (latent) kvar i nervceller i kroppen. Den vilande infektionen kan senare i livet blossa upp igen och den drabbade får då bältros. En person som aldrig haft vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte få bältros.

Vattkoppor smittar från person till person främst via luften runt den som är sjuk. Smittsamheten är mycket hög redan någon till några dagar innan de vätskefyllda blåsorna uppstår. Smittsamheten kvarstår så länge nya utslag uppstår.

Bältros är inte särskilt smittsamt, men kan smitta via direktkontakt med sårvätska från blåsorna. Den som smittas kan då få vattkoppor om den ej haft det tidigare.

Gravida, spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar bör i möjligaste mån skyddas mot vattkoppor.

Mer information Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För barn i förskola/skola rekommenderar Smittskydd Västernorrland utöver råden om att barnet ska vara feberfri, må bra och orkar delta i de vanliga aktiviteterna, att ha barnet hemma från förskolan eller skolan tills alla blåsor torkat in och det bildats krustor eller skorpor. Det är först då som barnet inte längre är smittsamt.

Vaccination mot vattkoppor och bältros

Läs mer på regionens vaccinationssidor (rvn.se).

Vårdhygieniska riktlinjer

Vattkoppor och bältros Vårdhygienisk riktlinje

 


Tillbaka till toppen