RS-virusinfektion

RS-virus är ett virus som orsakar infektioner i luftvägarna. Vuxna och äldre barn får oftast inga större besvär av sjukdomen. RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytialvirus och kan även skrivas RSV.

De allra flesta som smittas av RS-virus får en lindrig infektion, men en del barn kan bli allvarligt sjuka och behöva få vård på sjukhus.

Symtom vid en infektion med RS-virus påminner om en vanlig förkylning, men varar ofta längre. En RS-infektion kan ibland vara i upp till en månad.

Det här är vanliga symtom på en RS-infektion:
snuva (ofta med segt slem), hosta, feber, irriterade och röda ögon samt väsande och pipande andning.

RSV veckorapporter

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens RSV-rapporter som publiceras veckovis

RSV veckorapporter – sjukdomsstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

Information till föräldrar om RS-virus

Föräldrainformation om RS-virus (pdf)

RS-virus hos barn (1177.se)


Tillbaka till toppen