Påssjuka (parotit)

Påssjuka orsakas av parotitvirus. Det drabbar bara människor och finns i saliven hos den som är smittad. Överföring sker via droppsmitta eller direktkontakt.

Påssjuka är ovanligt i Sverige (4–33 fall per år de senaste 10 åren) tack vare ett väl fungerande barnvaccinationsprogram. I Västernorrland finns inga bekräftade fall de senaste 10 åren.

Påssjuka är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168).

Sjukdomsinformation om påssjuka (Folkhälsomyndigheten.se) 

Handläggning av fall, misstänkta eller bekräftade


Tillbaka till toppen