Tuberkulos

Tuberkulos (kallas även TB eller TBC) är en infektionssjukdom som orsakas av en bakterie, Mycobacterium tuberculosis.

Turbekolos ger ofta lunginflammation, men kan också drabba andra delar av kroppen såsom lymfkörtlar, skelett, tarm och hjärna. Varje år insjuknar i världen ca 10 miljoner människor i tuberkulos och cirka 1,5 miljoner dör av sjukdomen. I Sverige drabbas några hundra personer per år. På denna sida finns länkar till information om tuberkulos.

Sjukdomsinformation om tuberkulos (folkhalsomyndigheten.se)

Behandlingslinje tuberkulos

Behandlingslinje tuberkulos (pdf)

Smittspårning vid tuberkulos

Rutin för smittspårning av tuberkulos (pdf)

Screening för tuberkulos och vaccination mot tuberkulos

Asylsökande/anhöriginvandrare/kvotflyktingar - hälsoundersökning, provtagning och vaccination (pdf)

Screening av nyanlända för aktiv och latent tuberkulos (pdf)

Screening tbc nyanlända, flödesscheman bilaga 1a-e (pdf)

Tuberkulos – diagnostik och handläggning under graviditet (pdf)

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (folkhalsomyndigheten.se) 

Vårdhygien

Tuberkulos Vårdhygienisk riktlinje (pdf)


Tillbaka till toppen