Blodsmitta

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor.

De viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). I Sverige omfattas de av smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar och ska anmälas av den behandlande läkaren.

Den som är smittbärare får genom sin behandlande läkare förhållningsregler för att begränsa smittspridningen. 

Blodburen smitta (vardhandboken.se)

Städning och hantering av tvätt/avfall vid särskilda smittämnen (pdf)

Blodsmitta hos asylsökande och flyktingar (pdf)

Hepatit B

Hepatit B Behandlingslinje (pdf)

Hepatit C

Hepatit C Behandlingslinje (pdf)

Avskrivning av hepatit C (pdf)

Hiv

HIV Behandlingslinje (pdf)

Stickskador

Handläggning vid stick- och skärskada samt exponering på slemhinna och skadad hud (pdf)

Patientinformation

Information om smittrisker till dig som injicerar droger

Smitta vid intravenöst missbruk (pdf)

 


Tillbaka till toppen