Blodsmitta

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor.

De viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). I Sverige klassas dessa tre som allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen och ska anmälas av den behandlande läkaren.

Den som bär på något av dessa virus får genom sin behandlande läkare förhållningsregler för att begränsa smittspridningen.

Här finns allmän information om blodburen smitta:

Blodburen smitta (vardhandboken.se)

Screening för blodsmitta hos asylsökande och flyktingar

Blodsmitta hos asylsökande och flyktingar (pdf)

Hepatit B

Hepatit B Behandlingslinje (pdf)

Hepatit C

Tillfällig behandlingslinje hepatit C (pdf)

Bilaga behandlingslinje hepatit C, förslag till journaldokumentation vid utläkt hepatit C

Bilaga behandlingslinje hepatit C, exempelbrev skriftlig information till patient om utläkt hepatit C

Avskrivning av hepatit C (pdf)

Hiv

HIV Behandlingslinje (pdf)

Anonym provtagning för Hiv (pdf)

Stickskador

Handläggning vid stick- och skärskada samt exponering på slemhinna och skadad hud (pdf)

Patientinformation

Information om smittrisker till dig som injicerar droger (för utskrift)

Smitta vid injektion av droger (pdf)


Tillbaka till toppen