Magtarminfektioner

Magtarminfektioner med symtom som kräkning och/eller diarré går oftast över inom ett par dagar. Vid misstänkta eller verifierade utbrott av magtarminfektion orsakade av livsmedel, vatten eller djurkontakt är det av stor betydelse med en snabb smittspårning och skyndsamt insättande av åtgärder för att förhindra vidare smittspridning.

Det är viktigt att prov tas på sjuka personer så snart som möjligt för att öka möjligheten att hitta den sjukdomsframkallande mikroorganismen. Vid utbrott där livsmedel, vatten eller djur är misstänkta smittkällor kontaktas Smittskydd Västernorrland snarast.

Utredning sker i samarbete mellan Smittskydd Västernorrland, miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna och vid djursmitta även länsveterinärerna på länsstyrelsen. Skäl att misstänka utbrott kan finnas om två eller fler personer insjuknar med en likartad sjukdom efter intag av samma typ av livsmedel eller vatten från samma källa.

Åtgärder vid magtarminfektion-lathund (pdf)

Handbok för utredning av utbrott (Livsmedelsverket)

Behandlande läkares ansvar

 • Skyndsamt undersöka och provta
 • Ge vård och behandling
 • Smittspåra
 • Göra klinisk anmälan om anmälningspliktig sjukdom (via Sminet) senast dagen efter att diagnos erhållits
 • Ge hygienråd och stöd
 • Ge förhållningsregler vid allmänfarlig sjukdom

Provtagning

Personer med symtom bör lämna fecesprov enligt nedan. Vid ett större utbrott bör cirka 5 personer lämna prov. Ange gärna på remissen var personen troligast blivit smittad, till exempel namn på förskola eller restaurang, då prover från samma utbrott kan vara inlämnade från olika håll.

 • Fecesodling för bakteriella patogener: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia.
  Remiss: Laboratorieremiss 3 Mikrobiologi
 • Tarmvirus: Norovirus (Calicivirus/vinterkräksjuka). 
  Remiss: Elektronisk beställning, Laboratorieremiss 2 eller Laboratorieremiss akut, Allmän kemisk undersökning.
 • Vid blodig diarré: EHEC. 
  Remiss: Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet, Solna.
 • I vissa fall: Fecesmikroskopi (cystor och maskägg). 
  Remiss: Laboratorieremiss 3 Mikrobiologi. OBS! Om analys för Cryptosporidium önskas måste detta särskilt efterfrågas.

För ytterligare information:

Laboratoriemedicins provtagningsanvisningar

Samtliga prover skickas till Laboratoriemedicin, Sundsvalls sjukhus.

Smittspårning

Lika viktigt som att sjuka personer blir provtagna är att få fram uppgifter om när, var och vem som insjuknat. Vad tror patienten själv är smittkällan? Är det fler sjuka i omgivningen, i familjen, på jobbet/skolan? Vilken sysselsättning har patienten, riskyrke? I Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad med läkarinformation finns råd för smittspårning för respektive tarmsmitta.

Smittskyddsblad (slf.se)

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad med hygienråd vid tarmsmitta kan skrivas ut och ges till patienten. För specifika tarmsmittor, se respektive Smittskyddsblad som finns med både läkarinformation och patientinformation. Patientinformationen för de allmänfarliga sjukdomarna innehåller även förhållningsregler.

Hygienråd vid tarmsmitta (slf.se, pdf)

Smittskyddsblad (slf.se)

På 1177.se finns allmänna Råd och fakta om magsjuka-diarré och kräkningar riktad till patienter.


Tillbaka till toppen