Kikhosta

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta. Spädbarn som får kikhosta blir ofta allvarligt sjuka. Sedan vaccination mot kikhosta infördes i barnvaccinationsprogrammet har antalet sjukdomsfall minskat ordentligt i Sverige, men eftersom skyddet efter vaccination endast varar i cirka fem år och skyddet efter genomgången sjukdom i cirka 15 år, förekommer sjukdomen fortfarande. Kikhosta är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.


Tillbaka till toppen