Kikhosta

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta. Spädbarn som får kikhosta blir ofta allvarligt sjuka. Sedan vaccination mot kikhosta infördes i barnvaccinationsprogrammet har antalet sjukdomsfall minskat ordentligt i Sverige, men eftersom skyddet efter vaccination endast varar i cirka fem år och skyddet efter genomgången sjukdom i cirka 15 år, förekommer sjukdomen fortfarande. Kikhosta är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Förebyggande insatser mot kikhosta

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer till hälso- och sjukvården för att stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. Budskapen är: Vaccinera i tid, upptäck i tid och var uppmärksam!

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn (folkhalsomyndigheten.se)

Från och med den 15 augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten också vaccination mot kikhosta till gravida från graviditetsvecka 16.

Vaccination mot kikhosta till gravida

Läs mer om kikhosta – för vårdpersonal

Sjukdomsinformation om kikhosta (folkhalsomyndigheten.se)

Kikhosta – sjukdomsstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

Kikhosta – om vaccination (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida (folkhalsomyndigheten.se)

Smittskyddsblad

Läkarinformation och patientinformation (slf.se) (skrolla ner till kikhosta)

Vårdhygienisk riktlinje kikhosta, RVN

Vårdhygienisk riktlinje kikhosta (Region Västernorrlands intranät)

Information för patienter och allmänheten

Information om kikhosta (1177.se)

Informationsblad om vaccination till gravida (kikhosta, covid-19 och influensa)

Om vaccinationer för dig som är gravid (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen