Avgifter och ersättning influensavaccination

Influensavaccination för riskgrupper och personer från det år de fyller 65 år är avgiftsfri i Västernorrland sedan hösten 2021.

Övriga som önskar vaccinera sig betalar vaccinkostnad (prissekretess råder, men vaccinerande enhet kan ge information) och stickavgift.

Arbetsgivare uppmanas inom sitt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsansvar att underlätta för vård- och omsorgspersonal att vaccinera sig, t.ex. genom att erbjuda vaccination på arbetstid och stå för vaccinationskostnaden.


Tillbaka till toppen