Avgifter och ersättning influensavaccination

Influensavaccination är numera kostnadsfri i Region Västernorrland för riskgrupper och personer från det år de fyller 65 år.

Övriga betalar vaccinkostnad (prissekretess råder, men vaccinerande enhet kan ge information) och stickkostnad (200 kr).

Arbetsgivare uppmanas inom sitt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsansvar att underlätta för vård- och omsorgspersonal att vaccinera sig, t.ex. genom att erbjuda vaccination på arbetstid och stå för vaccinationskostnaden.

Pneumokockvaccination - kostnad

Pneumokockinfektion, vaccination

Enligt beslut från regionfullmäktige i april 2022 är även vaccination mot pneumokocker till riskgrupper och personer från det år de fyller 75 år och uppåt kostnadsfri. Pneumokockvaccination ges i regel en gång och upprepas alltså, till skillnad från influensavaccination, inte årligen.

Pneumkockvaccination rekommenderas av Folkhälsomyndigheten redan från 65 års ålder, men så länge inget beslut är fattat i regionfullmäktige om att även 65-74-åringar ska erbjudas kostnadsfritt pneumokockvaccin. behöver denna åldersgrupp betala för vaccinkostnaden i Västernorrland (prissekretess råder för vaccinet Pneumovax, men vaccinerande enhet kan ge information).

Vid samtidig kostnadsfri vaccination mot influensa debiteras ingen stickavgift.


Tillbaka till toppen