Avgifter och ersättning influensavaccination

Influensavaccination för riskgrupper och personer från det år de fyller 65 år är avgiftsfri i Västernorrland sedan hösten 2021.

Övriga som önskar vaccinera sig betalar vaccinkostnad (prissekretess råder, men vaccinerande enhet kan ge information) och stickavgift (för närvarande 330 kr).

Arbetsgivare uppmanas inom sitt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsansvar att underlätta för vård- och omsorgspersonal att vaccinera sig, t.ex. genom att erbjuda vaccination på arbetstid och stå för vaccinationskostnaden.

Covid-19-vaccination

Covid-19-vaccination kommer tills vidare att vara avgiftsfri för de grupper som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination samt för de grupper Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccin ska vara tillgängligt. Läs mer på sidan Vårdgivarwebb Västernorrland - Covid-19 - vaccination (rvn.se)

Pneumokockvaccination

Enligt beslut av regionfullmäktige i april 2022 är vaccination mot pneumokocker till riskgrupper och personer från det år de fyller 75 år avgiftsfri. Pneumokockvaccination upprepas inte årligen, men personer som fått vaccinet Pneumovax rekommenderas en revaccination efter 5 år.

Pneumkockvaccination rekommenderas av Folkhälsomyndigheten redan från 65 års ålder samt till personer som haft invasiv pneumokocksjukdom, personer som röker och personer med alkohol- eller narkotikaberoende. Ännu har inget beslut om avgiftsfrihet för dessa övriga grupper med ökad risk för pneumokocksjukdom fattats av regionfullmäktige, men beslut fattades i november 2022 att ärendet ska beredas.

Region Västernorrland erbjuder pneumokockvaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men tills vidare behöver 65-74-åringar och övriga grupper ovan själva betala för vaccinet (prissekretess råder, men vaccinerande enhet kan ge information). Vid samtidig avgiftsfri vaccination mot influensa debiteras ingen stickavgift när pneumokockvaccin ges.


Tillbaka till toppen