Beställning - aktuella vacciner säsongsinfluensa 2021-22

Beställningar av avtalade vacciner ska i första hand beställas direkt från distributör.

Beställningar per telefon eller via sjukhusapotek ska undvikas av kostnadsskäl.

Läs mer under rubriken "Bilagor" och länken "Kontaktvägar för beställning av vacciner (dok)" på sidan Upphandlade vacciner om gällande beställningsförfarande.

Vaxigrip Tetra (Sanofi AB)

Beställs via Oriola. Kunder godkända av Y-VAC kan beställa influensavaccin upphandlat av Region Västernorrland.

E-post: kundservice@oriola.com  telefon: 0770-22-20-20

Vaccinservice (vaccinservice.se)

Webbeställning: oriola4care (login)

Fluad Tetra (CSL Seqirus)

Beställs via Oriola. Observera att endast verksamheten för vaccination, provtagning och smittspårning avseende covid-19 har behörighet att beställa detta vaccin.

CSL Seqirus Fluad Tetra information (pdf)

Beställ nålar via OneMed

Både Vaxigrip Tetra och Fluad Tetra levereras utan nål. Kanyler beställs via OneMed Artikelnummer: 1029372. Beskrivning: Kanyl inj KD-FINE Safety. Specifikation: 0,5x25mm 25G orange.

Fluenz Tetra (Astra Zeneca)

Fluenz Tetra, batch 1: Tillgänglig för leverans under vecka 40. Denna batch har hållbarhet till 2023-01-07

Fluenz Tetra, batch 2: Tillgänglig för leverans under vecka 43. Denna batch har hållbarhet till 2023-01-28.  

Förpackning: 0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack

Varunummer: 551586

Beställning görs från sjukhusapotek eller Tamro: 0771 – 15 00 30, vaccin@tamro.com

Vid eventuella frågor till AstraZeneca, kontakta Björn Janzén, mailadress: bjorn.janzen@astrazeneca.com


Tillbaka till toppen