Beställning av influensavaccin

Influensavaccin beställs på samma sätt som andra upphandlade vacciner. Se sidan Upphandlade och övriga vacciner (rvn.se) och bilagan Beställningsrutiner vaccin.

Vaxigrip Tetra (Sanofi AB)

Beställs via Oriola. Kunder godkända av Y-VAC kan beställa detta vaccin. Beställningar kan läggas från och med vecka 39, 2023.

Fluad Tetra (CSL Seqirus)

Beställs via Oriola fr.o.m. 1 oktober. Observera att endast verksamheten för vaccination, provtagning och smittspårning avseende covid-19 har behörighet att beställa detta vaccin.

Beställ nålar via OneMed

Både Vaxigrip Tetra och Fluad Tetra levereras utan nål. Kanyler beställs via OneMed Artikelnummer: 1029372. Beskrivning: Kanyl inj KD-FINE Safety. Specifikation: 0,5x25mm 25G orange.

Fluenz Tetra (Astra Zeneca)

Beställs via Tamro.


Tillbaka till toppen