Prioritering vid eventuell vaccinbrist

Vid begränsad vaccintillgång bör vaccindoser reserveras för vaccination av riskgrupper samt all personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensasjukdom.

Prioritering mellan riskgrupperna

Om en prioritering mellan riskgrupperna behövs på grund av brist på vaccin, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkaren i Region Västernorrland följande prioriteringsordning:

  1. Medicinska riskgrupper, det vill säga gravida efter graviditetsvecka 16 samt därutöver vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för allvarlig influensasjukdom enligt listan ovan.
  2. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna.
  3. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  4. Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensasjukdom.

Tillbaka till toppen