Aktuell statistik över vaccination mot säsongsinfluensa

Världshälsoorganisationen, WHO, har satt upp ett mål om 75% vaccinationstäckning för säsongsinfluensa hos personer över 65 år.

Sammanfattning av influensasäsongen 2022-23

Säsongen 2022-23 var intensiv och topparna för influensa, RS-virus och covid-19 sammanföll vid årsskiftet.

Diagram som visar anmälda fall av influensa A och B per vecka i Region Västernorrland vecka 45 2022 - vecka 22 2023
Diagram 1. Anmälda fall av influensa A och B per vecka i Västernorrland; vecka 45, 2022 – vecka 22, 2023. Datakälla: Sminet.

 

Låg vaccinationstäckning säsongen 2022-23

Vaccination mot säsongsinfluensa är den mest effektiva åtgärden för att förebygga influensa och dess komplikationer. Världshälsoorganisationen WHO har som mål att 75 procent av befolkningen över 65 år ska vaccineras årligen mot influensa.

Under pandemiåren 2020–2022 har vaccinationstäckningen mot influensa stigit i Sverige och nådde under säsongen 2021–2022 en rekordnivå på 70 procent. Den senaste säsongen, 2022–2023 sjönk täckningen på riksnivå till 63 procent, vilket ändå är högre än pre-pandemiska siffror. Västernorrland, som under många år haft bland de absolut lägsta resultaten i Sverige, nådde 2021–2022 upp till 68 procent, men har säsongen 2022–23 åter intagit bottenplatsen i Sverige med endast 56 procents vaccinationstäckning i gruppen 65 plus.

Inte minst med tanke på det ansträngda läget i vården med överbeläggningar och brist på enkelrum för att vårda patienter med smittsamma sjukdomar, är det beklagligt att inte fler invånare nås av regionens vaccinationsinsatser. Inför höstens vaccinationskampanj som startar den 7 november är det viktigt att målgrupperna nås av vaccinationsrekommendationerna, att bokning av vaccination är enkel och att vaccination finns tillgänglig på platser dit personer som tillhör riskgrupper lätt kan ta sig.

Diagram över vaccinationstäckning influensa åldersgrupp 65 och äldre Region Västernorrland, säsongerna 2020-2021, 2021-2022 och 2022-2023
Diagram 2. Vaccinationstäckning influensa i Västernorrland. Säsongerna 2020–2021, 2021–2022 samt 2022–2023. De blå staplarna visar vaccinationstäckningen i Västernorrland, den gröna linjen markerar WHO:s mål om 75 procents vaccinationstäckning och de röda linjerna markerar det nationella genomsnittet för vaccinationstäckning per säsong som var 60, 70 respektive 63 procent under säsongerna 2020–2021, 2021–2022 och 2022–2023. Datakällor: Folkhälsomyndigheten samt Cognos/Mitt Vaccin, RVN

Tillbaka till toppen