Aktuell statistik över vaccination mot säsongsinfluensa

Världshälsoorganisationen, WHO, har satt upp ett mål om 75% vaccinationstäckning för säsongsinfluensa hos personer över 65 år.

Västernorrland har under många år i den officiella statistiken legat bland de regioner med absolut lägst vaccinationstäckning i Sverige. Sannolikt beror det delvis på en felaktig och ofullständig registrering av influensavaccinationerna.

Under säsongen 2020-21 nådde Region Västernorrland 43% av gruppen 65 år och äldre. Genomsnittet i Sverige var 60%. Säsongen 2021-22 förbättrades vår vaccinationstäckning avsevärt och nådde en ny rekordnivå på 68%.

Vecka 24, 2022 publicerade Folkhälsomyndigheten en sammanfattande nationell influensarapport för säsongen 2021-22 som kan nås via deras hemsida:

Influensa veckorapporter – sjukdomsstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

Laboratorieverifierade fall av influensa 2021-2022

Graf visar laboratorieverifierade fall av influensa 2021-2022

Datakälla: Sminet, Smittskyddsenheten RVN.

 

Bildtext: Graf över laboratorieverifierade fall av influensa A och B per vecka i Västernorrland säsongen 2021-22. Under säsongen 2021-22 sågs två toppar av influensa A i Västernorrland: en topp under den normala influensasäsongen och en sen topp på våren som sträckte sig ända in i sommaren. Under säsongen diagnosticerades enstaka fall av influensa B.


Tillbaka till toppen