Riskgrupper

Följande grupper rekommenderas årlig influensavaccination:

 • Alla personer som är 65 år och äldre (fyller 65 år innevarande år)
 • Alla gravida efter graviditetsvecka 12. För gravida med ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13.
 • Alla personer från 6 månader med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  • kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  • nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom
 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten
 • Personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna i riskgruppslistan såsom psykiatrisk sjukdom, demens eller skadligt alkohol- eller drogbruk
 • Personer med allmän skörhet, exempelvis hemtjänstbrukare, bör beaktas för influensavaccination

Observera att behandlande läkare kan behöva göra en individuell bedömning om influensavaccination ska erbjudas eller ej.


Tillbaka till toppen