Informationsmaterial

Affischer för utskrift

65+ (influensa och covid) (pdf)

Infuensatider (influensa och riskgrupp) (pdf)

Vintersmittor affisch (influensa och covid-19, 65+ och riskgrupper) (pdf)

Gravid (influensa och covid-19) (pdf)

Omtänksam (influensa regional vårdpersonal) (pdf)

Omtänksam affisch (influensa kommunal vård- och omsorgspersonal) (pdf)

Vaccinationer till gravida

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett särskilt informationsblad om vaccinationer till gravida som handlar om influensa, covid-19 och kikhosta. Detta kan med fördel delas ut på mödravårdscentraler och återfinns här:

Informationsblad till gravida om influensa, covid-19 och kikhosta (folkhalsomyndigheten.se)

 


Tillbaka till toppen