Personalvaccination mot säsongsinfluensa

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot säsongsinfluensa till personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Vaccination av personal inom vård och omsorg mot säsongsinfluensa kan stärka patientsäkerheten genom att minska risken för smitta från personal till patienter och omsorgstagare. Vaccination av personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar är särskilt viktig.

Vårdpersonal har en viss ökad risk att smittas av och insjukna i influensa. Risken för påverkan på verksamheten till följd av sjukfrånvaro kan minskas genom personalvaccination mot influensa.

Smittskyddsläkaren i Västernorrland rekommenderar årlig vaccination mot säsongsinfluensa till alla medarbetare i Region Västernorrland som har patientnära arbete, liksom till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, särskilt inom äldreomsorg.

LSS-brukare som grupp ingår inte bland riskgrupperna för allvarlig influensa, varför personal inom LSS inte rutinmässigt ingår i de personalgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa.

Vaccination bör erbjudas kostnadsfritt av arbetsgivaren som också bedömer vilken personal som omfattas av rekommendationen. Vaccination är frivillig.


Tillbaka till toppen